Elektrische plannen en schema’s

Moet de keuring van de elektrische installatie uitgevoerd of je huis verkocht worden en je hebt geen elektrische plannen en schema’s van de huidige elektrische installatie? We stellen de elektrische plannen en schema’s op en overlopen met U de eventuele gebreken op de AREI-wetgeving.

plannen tack elektro